Hur skulle du agera? I länken nedan finner du typfall som syftar till att öka kunskapen inom systolisk hjärtsvikt. Alla patientfall är typfall och återspeglar således inte en enskild patient. Dina svar är helt anonyma och kommer inte jämföras med andra kollegors svar.


Typfall 1, handlar om Petros 63 år med nyupptäckt systolisk hjärtsvikt. Petros är tidigare hjärtfrisk, inkommer till akutmottagningen med anamnestisk dyspné och viktuppgång sedan två månader tillbaka och Petros söker akut på grund av tilltagande andningsbesvär och tillkomst av ortopné senaste veckan. Detta typfall bygger på PIONEER-HF-studien1, samt Konsensusrekommendationen från Europeiska kardiologföreningen2

Starta patientfallet →


Referenser
  1. Velazquez, E. J. et al. N Engl J Med 2019; 380:539-548
  2. Seferovic P, et al., Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices, and patient management. An expert report of The Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.
SE2001792981 (Januari 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request