Dosering

Rekommenderad dos är 600 mg (tre 200 mg filmdragerade tabletter) ribociklib en gång dagligen i 21 dagar i följd, därefter behandlingsuppehåll i 7 dagar, vilket ger totalt en behandlingscykel på 28 dagar. Kisqali ska användas tillsammans med 2,5 mg letrozol (eller annan aromatashämmare) eller 500 mg Fulvestrant. Kisqali kan tas med eller utan föda. Vänligen läs produktresumén för aromatashämmaren och fulvestrant för ytterligare information.1

 

Referenser

  1. Kisqali produktresumé 2018-12-17.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.