Minska risken vid intravitreala injektioner

Här finns information om incidenshantering och förebyggandet av risker i samband med intravitreala injektioner. Broschyren lyfter särskilt fram tre viktiga okulära risker som har identifierats i samband med intravitreala injektioner: endoftalmit, traumatisk katarakt och förhöjt intraokulärt tryck (IOP). Målet är att minimera risker för allvarliga biverkningar i samband med behandlingen.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.