• Information från Novartis
    Denna sida riktar sig till personer med uppdrag hos läkemedelsenheter, läkemedelskommittéer, expertgrupper och liknande forum i syfte att på ett överskådligt och lättillgängligt sätt få access till material som underlag för bedömning av våra KOL produkter Ultibro Breezhaler, Seebri Breezhaler och Onbrez Breezhaler.
SE2009175101 (17 september 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request