Effekt och säkerhet

  • INLIGHT 1 Feldman G et al. BMC Pulmonary Medicin 2010;10(1);11

  • Safety, tolerability and efficacy of indacaterol Beier J et al. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 20 (2007) 740-749 

  • Cardio- and cerebrovascular safety of indacaterol vs formoterol, salmeterol, tiotropium and placebo in COPD Worth H et al. Respir Med, 2011 Apr;105(4);571-9 

 

Jämförelse med tiotropium

  • INTENSITY – Buhl R et al. Eur Respir J 2011;38:797-803 

  • INHANCE – Donohue JF et al. Am J respir Crit Care Med 2010 ;182 ;155-162 

 

I tillägg till tiotropium

  • INTRUST 1 & 2 Mahler DA et al. Thorax. 2012 Sep;67(9):781-788 

 

Jämf. med formoterol/salmeterol

  • INVOLVE – Dahl R et al.Thorax 2010;65;473-479 

  • INLIGHT 2 – Kornmann O et al. Eur Respir J 2010; published ahead of print 

 

Tillslagstid

  • INSURE – Balint B et al. Int J of COPD 2010 ;5 ;311-318  

SE2009175101 (17 september 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request