• Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium)
    Är långverkande endos antikolinerkikum (LAMA) med snabbt insättande effekt indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter.
Håll dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet Luftvägar.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE1905685395
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers