• Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium)
    Är långverkande endos antikolinerkikum (LAMA) med snabbt insättande effekt indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter.
Håll dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet Luftvägar.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.

 

SEEBRI® BREEZHALER® (glykopyrronium) är ett långverkande antikolinergikum (LAMA) i pulverform avsedd för inhalation en gång dagligen. Indikation: Bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av övriga hjälpämnen. SEEBRI inhalationspulver, kapslar, finns i en styrka (44 μg) och i förpackningar om 30 kapslar och 1 Breezhaler (inhalator), respektive 90 kapslar och 3 Breezhaler. För övrig information och pris se www.fass.se. Rx. Produkten ingår i läkemedelsförmånen. ATC-kod: R03BB06. Produkt-resumé 2021-10-28 .
Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE2210180656 (18 oktober 2022)