Seebri Breezhaler är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Seebri Breezhaler produktresumé, FASS.se


SEEBRI® BREEZHALER® (glykopyrronium) är ett långverkande antikolinergikum (LAMA) i pulverform avsedd för inhalation en gång dagligen. Indikation: Bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av övriga hjälpämnen. SEEBRI inhalationspulver, kapslar, finns i en styrka (44 μg) och i förpackningar om 30 kapslar och 1 Breezhaler (inhalator), respektive 90 kapslar och 3 Breezhaler. För övrig information och pris se www.fass.se. Rx. Produkten ingår i läkemedelsförmånen. ATC-kod: R03BB06. Produkt-resumé 2021-04-22.

Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE2110214346 (21 oktober 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request