• Ultibro® Breezhaler®
    Ultibro Breezhaler är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
  • Beställ material om Ultibro®
    Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter.
Ultibro är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
Korrekt inhalationsteknik är en viktig komponent i att erhålla maximal behandlingseffekt.
Här kan du läsa mer om forskning och studier om Ultibro Breezhaler.
Här hittar du information kring KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).
Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter.
Håll dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet Luftvägar.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.

 

ULTIBRO® BREEZHALER® (indakaterol/glykopyrronium) är ett långverkande kombinationsläkemedel i pulverform avsedd för inhalation en gång dagligen innehållande indakaterol (långverkande beta2-agonist, LABA) och glykopyrronium (långverkande antikolinergikum, LAMA). Indikation: Bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontraindikation: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga hjälpämnen. ULTIBRO BREEZHALER inhalationspulver, kapslar, finns i en styrka (85/43 μg) och i förpackningar om 30 kapslar och 1 Breezhaler (inhalator), respektive 90 kapslar och 1 Breezhaler. För övrig information och pris se www.fass.se. Rx. (F) Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta2-agonister som monoterapi. ATC-kod: R03AL04. Produktresumé 2021-08-06.
Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE2210180658 (18 oktober 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request