• Ultibro® Breezhaler®
    Ultibro Breezhaler är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
  • Beställ material om Ultibro®
    Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter.
Ultibro är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
Korrekt inhalationsteknik är en viktig komponent i att erhålla maximal behandlingseffekt.
Här kan du läsa mer om forskning och studier om Ultibro Breezhaler.
Här hittar du information kring KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).
Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter.
Håll dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet Luftvägar.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE1905685395
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers