Nyligen publicerades en Cochrane Review1 med nästan 10 000 patienter med huvudsakligen måttlig till svår KOL. Syftet med översikten var att jämföra säkerheten och effekten mellan LABA/LAMA och ICS/LABA hos patienter med stabil KOL.

Vidare skriver man att den exacerbationsförebyggande effekterna som sågs hos LABA/LAMA är helt baserade på resultatet från studier med indakaterol/glykopyrronium (Ultibro Breezhaler2), varför det är oklart om den förebyggande effekten på exacerbationer kan generaliseras till hela LABA/LAMA klassen.

 

Referenser
1. Horita et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD012066.
2. Ultibro Breezhaler SPC, 2016-11-10.

 
SE1905685395 (Maj 2019)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request