FLAME är en head-to-head studie mellan Ultibro Breezhaler och ICS/LABA (Seretide forte) med minskning av försämringsperioder som primärvariabel. Studien löpte över ett år och inkluderade över 3300 patienter med en historia av försämringsperioder. Även svenska patienter finns med i studien.

Resultat av FLAME studien visar att Ultibro Breezhaler minskar försämringsperioder mer effektivt än ICS/LABA (Seretide forte) vilket har potential att ändra sättet hur KOL behandlas. 

SE1905685395 (Maj 2019)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request