Xolair® | Medhub
  • Xolair® (omalizumab)
    Xolair, omalizumab, är en rekombinant DNA-deriverad humaniserad monoklonal antikropp,
Xolair är ett anti-IgE-läkemedel som reducerar den allergiska kaskaden.
Nästa steg för ökad frihet. Nu har du även möjlighet att flytta hem Xolair-behandlingen till dina patienter.
Här hittar du en doseringstabell för användning vid svår allergisk astma.
Allergisk astma är immunglobulin E-medierad astma, där luftvägsobstruktionen utlöses av allergener i omgivningen.
Anmäl dig och få uppdateringar inom luftvägsområdet direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE1909728120
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers