• Xolair® (omalizumab)
    Xolair, omalizumab, är en rekombinant DNA-deriverad humaniserad monoklonal antikropp,
Xolair är ett anti-IgE-läkemedel som reducerar den allergiska kaskaden.
Här hittar du en doseringstabell för användning vid svår allergisk astma.
Allergisk astma är immunglobulin E-medierad astma, där luftvägsobstruktionen utlöses av allergener i omgivningen.

Aktuellt

Du har väl inte missat att Xolair är godkänt för hemadministrering?
Kitet innehåller, förutom kylväska, bland annat patientinformation, resebrev och doseringsanvisning.
Numera kan man behandla gravida- och ammande kvinnor med Xolair, när så är kliniskt motiverat.
Anmäl dig och få uppdateringar inom luftvägsområdet direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE1911769247
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers