Omalizumab är en monoklonal anti-IgE-antikropp som används för att behandla svår allergisk astma (SAA). En stor fransk observationsstudie, STELLAIR, hade som målsättning att studera hur högre respektive lägre blodnivåer av eosinofi la granulocyter före behandlingsstart, påverkade effekten av omalizumab hos patienter med SAA. Studien inkluderade data från franska medicinska register över SAA-patienter som behandlats med omalizumab mellan 21 december 2015 och 30 september 2016. Totalt inkluderades 872 patienter (723 vuxna över 18 år och 149 ungdomar mellan 6–17 år), vilket motsvarar 10% av alla franska patienter på omalizumab.

Omalizumab var lika effektivt oavsett blodnivå av esinofiler3

Studien visade att omalizumab var lika effektivt, oavsett om patienterna hade höga (≥300 celler/ μL-1) eller låga (<300 celler/μL-1) nivåer av eosinofi ler i blodet:

  • Antalet Exacerbationer minskade hos omalizumabbehandlade patienter oberoende av blodnivån av eosinofi ler. 
  • En majoritet av de behandlade patienterna rapporterade ”utmärkt” eller ”god effekt” av omalizumab-behandlingen efter 4 till 6 månaders behandling (67,2% för vuxna respektive 77,2% för ungdomar).

Grafen visar att antalet omalizumab-responders (bland vuxna) efter 4–6 månaders behandling var lika stort för patienter med låga (≥300 celler/μL-1) respektive höga (<300 celler/μL-1) blodnivåer av eosinofiler.

Författarna sammanfattar studien med att konstatera att STELLAIR visar att behandling av SAA med omalizumab är effektivt oavsett nivå av eosinofiler i blodet. Den terapeutiska responsen av behandling med omalizumab var lika stor oavsett om patienterna hade eosinofilnivåer som var ≥300 celler/ μL-1 eller <300 celler/μL-1.

Fördjupa dig →

*STELLAIR (Steps Toward personalized care: EvaLuating responders to XoLAIR treatment in patients with SAA

Referenser
  1. Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention, 2019. Available from: www.ginasthma.org
  2. Humbert M, Taillé C, Mala L, et al. Omalizumab effectiveness in patients with severe allergic asthma according to blood eosinophil count: the STELLAIR study. Eur Respir J 2018; 51: 1702523 [https://erj.ersjournals.com/content/51/5/1702523].
SE2010233284 (23 okt 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers