Uppdaterade riktlinjer från GINA 2020, innehåller bland annat vägledning kring omhändertagandet av astmapatienter under covid-19-pandemin.

Global initiative for asthma (GINA) utkommer sedan 2003 regelbundet med nya uppdateringar kring omhändertagandet av astmapatienter. Under senare år arbetar man enligt målsättningen att publicera en uppdaterad rapport varje år. 

Årets rapport inleds med råd för omhändertagandet av astmapatienter under den pågående covid-19-pandemin:

 • GINA betonar att man ska råda alla astmapatienter att fortsätta ta sina astmamediciner, särskilt inhalerade- och orala kortikosteroider (ICS, OCS), för att inte orsaka en försämring av astman. 
 • För patienter med svår astma rekommenderas fortsatt biologisk terapi och att inte avsluta eventuell behandling med OCS. 
 • Se till att alla patienter har en skriftlig handlingsplan med instruktioner om: 
  • dosering av befintliga läkemedel vid försämrad astmakontroll. 
  • att korttidsbehandla med OCS vid svår försämring. 
  • hur och när man ska söka medicinsk hjälp. 
 • Eftersom nebulisatorer ökar risken för spridning av virus till andra patienter och till sjukvårdspersonal bör de om möjligt undvikas. 
 • Spirometri ökar risken för spridning av virus till sjukvårdspersonal, varför spirometri hos smittade patienter eller i områden med stark smittspridning bör skjutas på framtiden. 
 • Följ strikta protokoll för infektionskontroll om aerosolgenererande procedurer är nödvändiga. 
 • Följ lokala hälsoråd om hygien och användning av personlig skyddsutrustning.

 
What´s new in GINA 2020? 

Vill du få en mer omfattande uppdatering av de senaste riktlinjerna för det generella omhändertagandet av astmapatienter i GINA 2020 kan du klicka på följande länk. Där hittar du en presentation med de viktigaste förändringarna jämfört med 2019. Eller också registrerar du dig nedan för att delta i ett webinar på samma tema. 

Gå till presentationen  

SE2010233284 (23 okt 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request