Aimovig förebygger migränattacker genom att blockera receptorn för CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide). Aimovig administreras var 4:e vecka, och har visat signifikant effekt efter 1:a injektionen. Patienterna hade hög följsamhet till behandlingen, överanvände mindre smärtstillande läkemedel och upplevde biverkningar på nivå med placebo1-3.

 

 Ingår i läkemedelsförmånerna fr.o.m. 1 januari 20191

 Första läkemedlet av sitt slag specifikt utvecklat för migränprofylax

 100 procent human monoklonal antikropp som selektivt blockerar CGRP-receptorn2Halverar antalet migrändagar hos 50 procent av patienterna4Ges i 70 mg eller 140 mg dos2


Aimovig tas som subkutan injektion var 4:e vecka2


En majoritet av patienterna slutade överanvända smärtlindrande läkemedel5


Över 90 procent av patienterna valde att fullfölja studien2Effektskillnader jämfört med placebo sågs från och med månad 14Den totala säkerhets- och tolerabilitetsprofilen med Aimovig ligger i nivå med placebo2

 

 Indikation för Aimovig är migränprofylax hos vuxna som har minst fyra migrändagar per månad (fass.se).Subventioneras för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Aimovig subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologisk klinik eller enhet specialiserad på behandling av kronisk migrän.Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än tre månader, varav minst åtta dagar per månad skall ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3).

 

 

 

Referenser
  1. TLVs Aimovig subventionsbeslut
  2. Aimovig SPC, www.fass.se 
  3. Data on file
  4. Peter J. Goadsby, M.D., Ph.D. et al. A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. N Engl J Med 2017;377:2123-32. Kurvorna delar sig redan månad 1 för 70 och 140 mg Aimovig jämfört med placebo. 50% reduktion i antalet migrändagar uppnåddes av 50 % av patienterna som fick Aimovig 140 mg.
  5. Tepper SJ, Diener H-C, Ashina M, et al. Efficacy of erenumab for the treatment of patients with chronic migraine in presence of medication overuse. Poster presented at: American Headache Society, 59th Annual Scientific Meeting; June 8–11, 2017; Boston, MA. 54,8 % i 70 mg gruppen, 60% i 140 mg gruppen och 39,5 % i placebogruppen slutade att överanvända kombinationer av smärtlindrande läkemedel.
  6. Messoud Ashina, David Dodick, Peter J. Goadsby, et al. Erenumab (AMG 334) in episodic migraine: Interim analysis of an ongoing open-label study. Neurology 2017;89;1237-1243.

 


Aimovig (erenumab) (F), Rx, ATC-kod N02CD01, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.seKontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, www.novartis.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-02-20

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Aimovig subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän. 

 

SE2305105682 (10 maj 2023)