Resultat från EXPAND-studien pekar på att Mayzent® (siponimod) hjälper till att minska risken för progression av funktionshinder hos patienter som lever med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) och sannolikt kommer att vara en användbar behandling för SPMS.

 

Resultat

I mer än två år har EXPAND-studien undersökt effekten och säkerheten för Mayzent hos 1651 patienter. En av studiens endpoints inkluderar att undersöka tiden till 3-månaders bekräftad progression av funktionshinder (CDP). Studien har visat att 288 (26 %) av 1096 patienter som fick Mayzent och 173 (32 %) av 545 patienter som fick placebo har haft en 3-månaders CDP (riskkvot 0,79, 95 % KI 0,65-0,95; relativ riskreduktion 21 %; p = 0,013). Tittar man på Mayzent’s säkerhetsprofil så förekom biverkningar hos 975 (89 %) av 1099 patienter som fick behandling med Mayzent och hos 445 (82 %) av 546 patienter som fick placebo.

 

Gå till hela artikeln

Artikeln av Ludwig Kappos, Amit Bar-Or et al. kan nås här (den här länken vidarebefordrar dig till en tredje parts webbplats).
 

SE2209014651 (1 september 2022)