Nevanac

Förebygger postoperativ smärta och inflammation
Nevanac (nepafenac) har indikation, förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi. I en dubbelblind vehikelkontrollerad studie, uppvisade Nevanac 3 mg/ml ögondroppar, suspension överlägsen klinisk effekt jämfört med dess vehikel när det gällde att behandla postoperativ smärta och inflammation.Patienter som behandlades med Nevanac var mindre benägna att få ögonsmärta och mätbara tecken på inflammation (aqueous cells och flare) än vehikelbehandlade under den tidiga postoperativa perioden till och med slutet på behandlingen dag 14 jämfört med vehikel.1 

Nationella Kataraktregistret
Det nationella kataraktregistret började sin verksamhet 1992 och sen dess har 95% av alla kataraktoperationer rapporterats in till registret. Registret har sin fysiska placering på Blekingesjukhuset i Karlskrona. En grupp av ögonläkare alla med lång erfarenhet inom ögonområdet träffas flera gånger per år för att styra registret.2

 

Referenser: 

  1. Nevanac (nepafenac) produktresumé 
  2. Nationella Kataraktregistret, kataraktreg.se

 

Länk till Nevanac på fass.se 

 

Nevanac® (nepafenak) 3 mg/ml ögondroppar, suspension. ATC-kod S01BC10.Indikation:Till vuxna för: Förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi. Reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes. Dosering:För förebyggande och behandling av smärta och inflammation är dosen 1 droppe Nevanac i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat (ögonen) en gång dagligen med början dagen före kataraktoperationen och fortsatt under dagen för operation och de första 2 veckorna av den postoperativa perioden. Behandlingen kan förlängas till de första 3 veckorna av den postoperativa perioden baserat på läkarens bedömning. En extra droppe bör tillföras 30 till 120 minuter före operationen. För reduktion av risk för makulaödem efter kataraktkirurgi hos patienter med diabetes är dosen 1 droppe Nevanac i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat (ögonen) 1 gång dagligen med början dagen före kataraktoperationen och fortsatt under dagen för operation och upp till 60 dagar av den postoperativa perioden baserat på läkarens bedömning. En extra droppe bör tillföras 30 till 120 minuter före operationen. Förpackningar:Ögondroppar 3 ml flaska. Rx, F. 

SPC uppdaterad 20180823.För pris och information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar se fullständig information:www.fass.se. Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel: Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby. medinfo.se@novartis.com. www.novartis.se.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.