I broschyren Guide för läkare om användning av Lucentis finns information om incidenshantering och förebyggandet av risker i samband med intravitreala injektioner. Broschyren lyfter särskilt fram tre viktiga okulära risker som har identifierats i samband med intravitreala injektioner: endoftalmit, traumatisk katarakt och förhöjt intraokulärt tryck (IOP). Målet är att minimera risker för allvarliga biverkningar i samband med behandlingen.
 

Beställ Guide för läkare om användning av Lucentis här →

SE2006294629 (29 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request