Onbrez® Breezhaler®

Onbrez Breezhaler är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

ONBREZ® BREEZHALER® minimitext

ONBREZ® BREEZHALER® (indakaterol) är en bronkvidgande beta2-agonist i pulverform avsedd för inhalation en gång dagligen. Indikation: Bronkvidgande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot laktos eller mot något av övriga hjälpämnen. ONBREZ kapslar finns i styrkorna 150 μg och 300 μg. ONBREZ BREEZHALER 150 μg och 300 μg finns i 30 respektive 90 kapslar med en respektive tre stycken Breezhalerinhalatorer. För övrig information se www.fass.se. Rx. Produkten ingår i läkemedelsförmånen. ATC-kod: R03AC18. Produktresumé 2018-08-23.

Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

ONBREZ PÅ FASS HEMSIDA

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.