• KISQALI® (ribociklib)
    Kisqali är indicerat för behandling av kvinnor med hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer i kombination med en aromatashämmare eller fulvestrant som initial endokrinbaserad behandling, eller till kvinnor som tidigare fått endokrin behandling.
Anmäl dig och få uppdateringar inom onkologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Vill du lära dig mer om Kisqali? Boka ett möte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2109085210 (8. september 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request