Dosering | Medhub

Får endast ges som djup intragluteal injektion. Vid upprepade injektioner alterneras mellan höger och vänster sida. Initialdos 20 mg med 4 veckors intervall i 3 mån. För tumörkontroll vid NET rekommenderas 30 mg var fjärde vecka.

SE1905680107
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers