American College of Rheumatology (ACR) har uppdaterat sina riktlinjer med behandlingsrekommendationer för ankyloserande spondylit (AS) och icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA). De nya riktlinjerna innehåller 21 helt nya och flera uppdateringar av den befintliga uppsättningen av rekommendationer som först publicerades 2015.

Vi har samlat några av de viktigaste uppdateringarna i riktlinjerna i den här artikeln. Du kan också hitta de kompletta rekommendationerna här
 

Highlights

ACR uppger att nya tillgängliga mediciner för behandling av patienter som lever med axSpA har lett till en uppdatering av behandlingsrekommendationerna1 och att rekommendationerna för AS och icke-radiografisk axSpA är likartade2.

Riktlinjerna sätter ett ökat fokus på att möjliggöra olika verkningsmekanismer (MoA) för behandling av patienter som drabbats av primärsvikt på biologisk behandling.

  • TNF-hämmare (TNFi's) rekommenderas över IL-17A-hämning som första biologiska läkemedel att användas
  • IL-17A-hämning rekommenderas över användning av en andra TNF-hämmare (TNFi) hos patienter med primärt icke-svar på en första TNFi vid behandling av vuxna med AS

 

Ytterligare förändringar innefattar:

  • Samadministrering av lågdosmetotrexat med TNFi rekommenderas inte, och inte heller en strikt treat-to-target-strategi eller  utsättning eller nedtrappning av biologiska läkemedel hos patienter med stabil sjukdom.
  • Sulfasalazin rekommenderas endast för ihållande perifer artrit när TNFi är kontraindicerade.
  • För patienter med otydlig sjukdomsaktivitet kan MRI av ryggrad eller bäcken hjälpa till i utvärderingsprocessen.
  • Rutinmässig övervakning av radiografiska förändringar med röntgenserie i ryggraden rekommenderas inte2.

 

Den fullständiga listan över de uppdaterade rekommendationerna finns här.

 

Referenser
  1. Ward, Deodhar et al., Update of the American College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Spondyloarthrisis Research and Treatment Network Recommendations for the Tretment of Ankolysing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthrisis, 2019, Arthrisis & Rheumatology, p. 1599
  2. Ward, Deodhar et al., p. 1599
SE2004221321 (22 april 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request