Axial spondylartrit (axSpA) är ett ämne som kräver kontinuerlig forskning. Vi har producerat en videoföreläsning med den hyllade reumatologispecialisten, professor Dennis McGonagle från Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, om patogenesen vid tidig axial spondylartrit.

 

 

 

 

 

Ankyloserande spondylit i tidig fas

Ankyloserande spondylit i tidig fas (AS) kan ses som en tidig eller mildare del av SpA1. Följaktligen inkluderar denna tidiga fas av sjukdomen icke-radiografisk axSpA, vilket kan uppenbara sig vid MRI-bedömningen och inkluderar även händelser som föregår MRI-fynden.

Patogenesen av AS är ännu inte klarlagd. Studier pekar emellertid på att patogenesen troligen involverar ett samband mellan genetisk predisposition med HLA-B27 och miljöfaktorer som mekanisk stress och mikrobiomet2,3. En viktig händelse i de tidiga stadierna av AS verkar vara associationen mellan subklinisk Crohns-liknande kolit där denna tarminflammation verkar vara avgörande för osteitbildningen4.

Den resulterande osteiten kan uppstå på grund av medfödd icke-specifik tarm-immunaktivering eller adaptiva immunsvar mot specifika mikrobiota eller självantigen4. Dessutom verkar IL23 / 17-axeln och TNF-a vara starkt inblandade i sjukdomens patogenes. IL23-oberoende IL-17A-produktion är potentiellt avgörande för att kontrollera AS och IL-23-hämning har ingen klar klinisk nytta inom etablerad AS4.

 


Illustration adapted from Watad A, Bridgewood C, Russell T, Marzo-Ortega H, Cuthbert R and McGonagle D (2018) The Early Phases of Ankylosing Spondylitis: Emerging Insights From Clinical and Basic Science. Front. Immunol. 9:2668. doi: 10.3389/fimmu.2018.02668

 

Vår videoföreläsning - tillgänglig när som helst och var som helst

Dennis McGonagle är professor i undersökande reumatologi och chef för experimentell reumatologi vid Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine vid Leeds University, UK.

Han har mer än 280 publicerade artiklar och internationellt erkännande inom området reumatologi och mikroanatomi och vi är glada att här presentera vår videoföreläsning med Professor McGonagle, tillgänglig när som helst och var som helst. 

 

Referenser

  1. Sieper, Poddubnyy, Axial Spondyloarthrisis, Lancet, 2017, Vol 390, p. 73
  2. Braun, Sieper, Ankylosing spondylitis, The Lancet, 2007, vol. 369, p. 1379
  3. Gill, Asquith, Rosenbaum, Colbert, The intestinal microbiome in spondyloarthritis. Curr Opin Rheumatol, 2015, p. 319
  4. Watad A, Bridgewood C, Russell T, Marzo-Ortega H, Cuthbert R and McGonagle D (2018) The Early Phases of Ankylosing Spondylitis: Emerging Insights From Clinical and Basic Science. Front. Immunol. 9:2668. doi: 10.3389/fimmu.2018.02668
SE2006172026 (17 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request