Axial spondylartrit (axSpA) är ett paraplybegrepp som omfattar icke-radiografisk (nr-axSpA) och radiografisk axial spondylartrit. Den senare, även benämnd ankyloserande spondylit (AS), är den huvudsakliga formen av kronisk inflammatorisk artrit som påverkar det axiala skelettet1.

Som en konsekvens av inflammation kan strukturella skador uppstå i det axiala skelettet2.


Klinisk presentation

Klinisk presentation involverar:

 • Kronisk ryggsmärta och stelhet.
 • Morgonstelhet främst i korsryggen som förbättras med träning men inte när patienten vilar.
 • Svullna och smärtsamma leder.
 • Sömnsvårigheter på grund av ryggsmärta, artrit och entesit är vanliga perifera manifestationer, och mer sällan daktylit2.
 • Uveit, inflammatorisk tarmsjukdom och psoriasis ses som extraartikulära manifestationer i axSpA2.

Behandlingsrekommendationer

Det övergripande behandlingsmålet är att uppnå  remission för patienterna och låg sjukdomsaktivitet* som ett sekundärt mål3.
 

Recommendations for the treatment of axial spondyloarthritis
Based on ASAS/EULAR3 and ACR/ AAS/SPARTAN  including the current approval status for the interleukin-17 blockers secukinumab. Secu- kinumab is currently approved for ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis. NSAIDs =non-steroidal anti-inflammatory drugs. DMARDs=disease modifying antirheumatic drugs. TNF=tumour necrosis factor.

 

Andra linjens terapi med TNF alfa-hämmare (TNFis) ger generellt bra behandlingsrespons på artikulära manifestationer, CRP-nivåer och MRI-detekterbar inflammation hos patienter som misslyckades med NSAID. Utvecklingen av antiläkemedelsantikroppar kan leda till minskad läkemedelsöverlevnad, nedsatt behandlingssvar och behandlingssvikt4.

Nyare behandlingsmål inkluderar interleukin-23 och interleukin-17 som nu implementerats som andra linjes behandlingar. IL-17A-produktion som är oberoende av IL-23 är potentiellt avgörande för att behandla AS och IL-23-hämning har ingen tydlig klinisk nytta inom etablerad AS5. I synnerhet har American College of Rheumatology (ACR) lagt ökat fokus på att göra plats för olika verkningsmekanismer och behandlingsmål i de nyligen publicerade och uppdaterade behandlingsriktlinjerna6.

Hitta mer information om de uppdaterade ACR-riktlinjerna här →
 

Referenser
 1. Tautog JD, Chhabra A, Colbert RA, Ankylosing spondylitis and axial spondyloarthrisis. N Engl J Med, 2016, 374 p.2563 
 2. Sieper, Poddubnyy, Axial Spondyloarthrisis, Lancet, 2017, Vol 390, p. 73
 3. Sieper, Poddubnyy, Axial Spondyloarthrisis, Lancet, 2017, Vol 390, p. 77-78
 4. Watad A, Bridgewood C, Russell T, Marzo-Ortega H, Cuthbert R and McGonagle D (2018) The Early Phases of Ankylosing Spondylitis: Emerging Insights From Clinical and Basic Science. Front. Immunol. 9:2668. doi: 10.3389/fimmu.2018.02668
 5.  Watad A, Bridgewood C, Russell T, Marzo-Ortega H, Cuthbert R and McGonagle D (2018) The Early Phases of Ankylosing Spondylitis: Emerging Insights From Clinical and Basic Science. Front. Immunol. 9:2668. doi: 10.3389/fimmu.2018.02668
 6. Ward, Deodhar et al., Update of the American College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Spondyloarthrisis Research and Treatment Network Recommendations for the Tretment of Ankolysing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthrisis, 2019, Arthrisis & Rheumatology, p. 1599
SE2004221321 (22 april 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request