Den 21-22 November gick Novartis andra nationella sjuksköterskeutbildning inom reumatologi och dermatologi av stapeln organiserat av Magnus Passert och Tina Öhrn från Novartis. Intresset för utbildningen var mycket stort och 90 entusiastiska sjuksköterskor från hela landet deltog, jämnt fördelat mellan specialiteterna. Fokus under dessa två utbildningsdagar var dels att få information kring de gemensamma patienter och utmaningar som reumatologi- och dermatologisjuksköterskor står inför men också att sköterskor runt om i landet skulle få dela sina erfarenheter med varandra. Baserat på den höga interaktiviteten deltagarna emellan så lyckades detta verkligen.

Det spännande utbildningsprogrammet bestod av allt från SLE till kardiovaskulär samsjuklighet. Christoffer Sjöwall inledde med att ge en överblick av SLE patienterna och hur svårbehandlade dessa är beroende på att det är en så heterogen sjukdom. Han belyste hur viktiga både reumatologi- och dermatologisköterskorna var inom alla stadier av sjukdomen, från diagnostik och patientutbildning till patientuppföljning. Korosh Hekmat följde upp med en ingående föreläsning kring psoriasis- och psoriasisartrit-patienter. Även där spelar sjuksköterskorna en helt avgörande roll för den optimala patientresan. Stort fokus var kring patientutbildning samt hur man hittar psoriasisartrit-patienterna i ett tidigt skede då sjukdomen är lömsk och lätt förväxlas med andra smärtsjukdomar såsom fibromyalgi.

Valentina Balas interaktiva workshop var en av de absoluta höjdpunkterna där sjuksköterskorna delades in i arbetsgrupper för att dela erfarenheter kring sjuksköterskemottagningar. Det var verkligen skillnad i hur dessa var uppbyggda runt om i landet. Denna session var mycket interaktiv och det var tydligt att detta var något som båda specialiteterna brann för.  

Dag 2 inleddes med en uppföljning av Valentina Balas workshop där det konstaterades att även om sjuksköterskemottagningarna fungerar bra runt om i landet så finns det mycket kvar att göra i form av optimering och utveckling av dessa. Natalia Kusmina tog sedan upp knepiga psoriasisfall där en psoriasis-diagnos inte alltid är självklar då diffrentialdiagnostiken ibland kan vara väldigt komplicerad. Angelica Frithiof pratade sedan om patientcentrerad vård och landade i att patienten alltid bör ha tolkningsföreträde och vikten av att lyssna till patients behov.

Avslutningsvis så pratade Vilje Oke om samsjukligheter med fokus på hjärta kärl. Eftersom både psoriasis och psoriasisartrit är systemiska inflammatoriska sjukdomar så har hjärta kärl kommit allt mer i fokus då inflammationen kan påverka hjärtat. Det är därför av yttersta vikt att man tar hänsyn till komorbiditeter när man tänker på patientomhändertagandet och inte bara ser till grundsjukdomen.

Vår förhoppning är att alla sjuksköterskor som deltog fick något nytt att ta med sig hem och vi är stolta över att kunna bidra med en uppskattad utbildning till denna viktiga yrkesgrupp. Novartis ambition är att fortsätta stötta sjuksköterskorna inom reumatologi och dermatologi även i framtiden och vi ser fram emot Novartis nationella sjuksköterskeutbildning 2020. 

SE2006172026 (17 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request