I enlighet med EULARs (The European League Against Rheumatism) standardförfarande så genomfördes en systematisk litteraturgenomgång av de farmakologiska behandlingarna av psoriasisartrit (PsA) i maj 2019 med syftet att uppdatera de existerande behandlingsrekommendationerna för PsA. 

De uppdaterade rekommendationerna innefattar 6 övergripande principer och 12 konkreta rekommendationer. De övergripande principerna omfattar hur PsA manifesterar sig, både muskuloskeletalt och icke muskuloskeletalt samt behovet av gränsöverskridande samarbete och delat behandlingsansvar. 

Rekommendationerna ger en behandlingsstrategi för farmakologiska terapier. NSAID och lokala glukokortikoida injektioner rekommenderas  som första linjens behandling av PsA. För patienter som har artrit och negativa prognostiska faktorer såsom daktyliter eller skador på leder så rekommenderas en snabb insättning på konventionella syntetiska sjukdomsmodifierande läkemedel (csDMARDs). Om behandlingsmålen inte skulle nås med denna strategi så bör patienten sättas in på biologisk behandling med TNF-hämmare, IL17A-hämmare eller IL12/23 hämmare som första linjens biologiska behandling där man bör beakta eventuellt hudengagemang. 

Om patienten lider av axialt engagemang så bör man endast använda sig av TNF-hämmare eller IL17A-hämmare som första linjens behandling. 

De fullständiga behandlingsrekommendationerna för PsA finns här →    

 
Referenser:
Gossec L, Baraliakos X, Kerschbaumer A, et al EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2019 update Annals of the Rheumatic Diseases 2020;79:700-712. 
 
SE2006171986 (17 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request