Resultaten från de pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt och säkerhetprofil genomför Novartis och akademiska forskare världen över fler studier med sekukinumab.

Det pågår även mycket forskning kring cytokinen IL-17A och om vilken roll den har vid sjukdom och hälsa.

Här nedan hittar du länkar till några artiklar med resultat från studier med sekukinumab och IL-17A.

Ankyloserande spondylit


Icke radiografisk axial spondylartrit


Säkerhet


Primära resultat från de pivotala studierna (MEASURE 1 och 2) med sekukinumab inom AS:


Resultat från studier längre än 1 år:


Sekukinumab som behandling efter TNF-hämmare vid AS:


Sammanfattande artikel om IL-17A vid patogenesen vid AS och resultat från kliniska studier med sekukinumab:

Primära resultat från de pivotala studierna (FUTURE 1 och 2) med sekukinumab inom PsA:


Resultat från studier längre än 1 år:


Sekukinumab som behandling efter TNF-hämmare vid PsA:


Resultat om effekt med sekukinumab på utveckling av strukturella skador vid PsA:


Effekt på PsA med sekukinumab i studier inom måttlig till svår plackpsoriasis:


Sammanfattande artikel om IL-17A vid patogenesen vid PsA och resultat från kliniska studier med sekukinumab:

Betygsätt sidan
SE2201287622 (28 januari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request