• Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx är antikroppen sekukinumab.
   
 • Sekukinumab hämmar cytokinet IL-17A, vilket resulterar i en minskad sjukdomsaktivitet vid sjukdomar som ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och psoriasis.
   
 • En minskad nivå av IL-17A leder till en minskad inflammation som en följd av en hämmad rekrytering och aktivering av leukocyter i det inflammerade organet. När IL-17A hämmas minskar även skador på ben och leder genom en hämmande effekt på fibroblaster, osteoblaster och kondrocter [Miossec et al, N Engl J Med, 2009].
   
 • Sekukinumabantikropparna är helt humana och har mycket låg immunogenicitet, vilket gör att de uppfattas som kroppsegna antikroppar av patienternas egna immunförsvar [Reich K, Br J Dermatol. 2017 Mar;176(3):752-758. Spindeldreher S, Dermatol Ther (Heidelb). 2018 Mar;8(1):57-68]. I de individer som utvecklande läkemdelsantikroppar mot sekukinumab har man inte sett något samband med klinisk effekt.
   
Betygsätt sidan
SE2202188773 (18 februari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request