Ilaris® (Canakinumab) har ett dosintervall på var fjärde eller åttonde vecka beroende på indikationen.

(Se produktresumén för en fullständig beskrivning av doseringsregimen)

Patientgrupp Kroppsvikt Startdos var 8:e vecka Dosökning var 8:e vecka
Vuxna, ungdomar och barn ≥2 år:

≥7.5 kg och ≤40 kg

4 mg/kg

8 mg/kg

>40 kg 150 mg 300 mg
600 mg

 

Om tillfredsställande klinisk respons (resolution av hudutslag och andra allmänna inflammatoriska symtom) inte har uppnåtts 7 dagar efter behandlingsstart hos patienter som får startdosen 150 mg eller 2 mg/kg, kan en andra dos av kanakinumab om 150 mg eller 2 mg/kg övervägas. För en detaljerad beskrivning av dosregimen, se produktresumén.

Patientgrupp Kroppsvikt Startdos var 4:e vecka Dosökning var 4:e vecka* 
Vuxna, ungdomar och barn ≥2 år:

≥7.5 kg och ≤40 kg

2 mg/kg

4 mg/kg

>40 kg 150 mg 300 mg
      600 mg

 

Om ett tillfredsställande kliniskt svar inte har uppnåtts 7 dagar efter behandlingsstart, kan en andra dos av Ilaris® om 150 mg eller 2 mg/kg övervägas. För en detaljerad beskrivning av dosregimen,  se produktresumén.

STILLS DISEASE ( SJIA/AOSD)

Patientgrupp Kroppsvikt Start/ och underhållsdos var 4:e vecka
Vuxna, ungdomar och barn ≥2 år:

≥7.5 kg 

4 mg/kg upp till 300 mg

 

Patientgrupp Startdos  Ny dos**
Vuxna patienter med frekventa skov av giktartrit* 150 mg under ett skov 150 mg

Det bör vara ett uppehåll på minst 12 veckor

 

* Minst 3 skov under de senaste 12 månaderna hos patienter vilka antiinflammatoriska icke-steroida läkemedel (NSAID) och kolkicin är kontraindicerade, inte tolereras, eller inte ger adekvat respons och hos vilka upprepade kurer med kortikosteroider inte är lämpliga.

** Patienter som inte svarar på den initiala behandlingen ska inte behandlas fler gånger med Ilaris®. När det gäller patienter som svarar på behandlingen och behöver upprepad behandling ska det gå minst 12 veckor innan en ny dos av Ilaris® administreras 

Referens
Produktresumé Ilaris, FASS.se
SE2009237809 (23 sep 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request