Varningar & försiktighetsåtgärder

Kontraindikationer
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighet
Oktreotid kan bland annat påverka leverfunktion, sköldkörtelfunktionen, glukosmetabolism, hjärta-kärl, gallblåsan, fertilitet och ge upphov till trombocytopeni. För fullständig information se produktresumé.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.