Seebri® Breezhaler®

Seebri Breezhaler är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

SEEBRI® BREEZHALER® minimitext

SEEBRI® BREEZHALER® (glykopyrronium) är ett långverkande antikolinergikum (LAMA) i pulverform avsedd för inhalation en gång dagligen. Indikation: Bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av övriga hjälpämnen. SEEBRI inhalationspulver, kapslar, finns i en styrka (44 μg) och i förpackningar om 30 kapslar och 1 Breezhaler (inhalator), respektive 90 kapslar och 3 Breezhaler. För övrig information se www.fass.se. Rx. Produkten ingår i läkemedelsförmånen. ATC-kod: R03BB06. Produkt-resumé 2018-07-09.

Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SEEBRI PÅ FASS HEMSIDA

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.