Simbrinza

Simbrinza (brimonidin/brinzolamid) innehåller två aktiva substanser, brinzolamid och brimonidintartrat med olika verkningsmekanism. Simbrinza kan ges vid öppenvinkelglaukom när behandling med monoterapi inte har gett tillräckligt resultat. Brinzolamid är en karbanhydrashämmare och brimonidintartrat är en alfa-2-adrenerg receptoragonist. Båda substanserna sänker det intraokulära trycket (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom och okulär hypertoni genom att undertrycka bildandet av kammarvatten.1


Referens:

  1. SPC Simbrinza uppdaterad 20180823.

 

Länk till Simbrinza på Fass.se 

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml, brinzolamid/brimonidintartrat
ATC-kod: S01EC54
Indikation:Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck (IOP) hos vuxna patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertoni då monoterapi inte gett en tillräcklig sänkning av det intraokulära trycket. Dosering: Användning för vuxna, inklusive äldre: Rekommenderad dos är en droppe SIMBRINZA i det (de) påverkade ögat (ögonen) två gånger dagligen. Förpackningar: Ögondroppar 5 ml flaska, 3x5 ml flaska.F, Rx. SPC uppdaterad 20180823. För pris och information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar se fullständig information:www.fass.se.Kontakta ombudet förinnehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel: Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby. medinfo.se@novartis.com. www.novartis.se.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.