Dosering

Dosering av kombinationen Tyverb/capecitabin

Rekommenderad dos av Tyverb är 1250 mg (fem 250mg tabletter) en gång dagligen kontinuerligt. Rekommenderadd os av capecitabin är 2000 mg/m2/dag, tagen i 2 doser med 12 timmars intervall. Doseringen ska ske dag 1–14 under en 21-dagarscykel. Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för capecitabin

 

Dosering av kombinationen Tyverb/trastuzumab

Rekommenderad dos av Tyverb är 1000 mg (fyra 250mg tabletter) en gång dagligen kontinuerligt. Rekommenderad dos av trastuzumab är 4 mg/kg administrerat som en intravenös (i.v.) laddningsdos, följt av 2 mg/kg i.v. per vecka. Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för trastuzumab.

 

Dosering av kombinationen Tyverb/aromatashämmare

Rekommenderad dos av Tyverb är 1500 mg (sex 250mg tabletter) en gång dagligen kontinuerligt. Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för den samadministrerade aromatashämmaren för doseringsuppgifter.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.