Varningar & försiktighetsåtgärder

Reducerad LVEF, Interstitiell lungsjukdom och pneumonit, leverskador, diarré och allvarliga hudreaktioner kan uppkomma vid behandling med Tyverb.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något ingående hjälpämne.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.