Dosering

Förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser

  • Vuxna samt äldre personer: Rekommenderad dos är 4 mg zoledronsyra var tredje till fjärde vecka.

Behandling av TIH

  • Vuxna samt äldre personer: Rekommenderad dos är en engångsdos av 4 mg zoledronsyra.
  • För patienter mednedsatt njurfunktion samt vid förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser, var god se avsnitt 4.2 i Produktresumén.

Administreringssätt: Intravenös användning; Zometa 4 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning, för utspädning med 100 ml kalciumfri infusionsvätska (se avsnitt 6.6 i produktresumén), skall ges som engångsdos under åtminstone 15 minuter

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.