Klinisk effekt

För att värdera effekten av Zometa 4 mg på skelettrelaterade händelser (SRE)-kvoten genomfördes en dubbelblind randomiserad, placebo-kontrollerad prövning med 228 patienter med dokumenterade skelettmetastaser från bröstcancer. Patienterna var jämnt fördelade mellan grupperna och fick antingen 4 mg Zometa eller placebo var fjärde vecka under ett år.1

SRE-kvoten (händelser/person/år) var 0,628 för Zometa-gruppen och 1,096 för placebo. Andelen patienter med åtminstone en SRE var 29,8% i Zometa-gruppen jämfört med 49,6% i placebogruppen (p=0,003). I gruppen som fick Zometa sågs även en statistiskt signifikant förbättring i skattningen av smärta (enligt skalan Brief Pain Inventory, BPI) efter fyra veckor och vid varje efterföljande tidpunkt under studien, jämfört med i placebogruppen.1

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.