Varningar & försiktighetsåtgärder

Patienter måste undersökas innan Zometa administreras för att säkerställa att de är tillräckligt hydrerade. Övervätskning skall undvikas hos patienter med risk för hjärtsvikt. Hyperkalcemirelaterade metaboliska standardparametrar, bör monitoreras efter att behandling med Zometa inletts. 

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra bisfosfonater eller mot något ingående hjälpämne  Zometa ska inte användas av ammande kvinnor.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.