KAMPEN FOTSÄTTER FÖR PATIENTER MED ALK+ NSCLC

zykadia-hero-home

Dosering & Provtagning

Rekommenderad dos av Zykadia är 750 mg en gång dagligen (5 kapslar á 150 mg) som ska tas vid samma tidpunkt varje dag.

Patienten ska ta sin dos på fastande mage, dvs. ingen mat 2 timmar före eller 2 timmar efter. Om patienten missar att ta sin dos ska dosen ersättas, om inte nästa dos ska tas inom 12 timmar. Kapslarna ska sväljas hela med vatten och får inte tuggas eller krossas.

Om en dosminskning behöver göras på grund av en läkemedelsbiverkning ska detta göras stegvis med en minskning på 150 mg dagligen. Tidig upptäckt och behandling av biverkningar med rutinmässiga stödjande vårdåtgärder ska övervägas.

Om patienten inte tolererar 300 mg ska Zykadia sättas ut.

Innan och under behandling med Zykadia bör en del prover tas på patienten.

Före insättandet av Zykadia:
ASAT, ALAT och total bilirubin
Fasteglukos
Amylas och Lipas

Vecka 2:
ASAT, ALAT och total bilirubin

Vecka 4:
ASAT, ALAT och total bilirubin

Vecka 8, 12 osv.:
ASAT, ALAT och total bilirubin

Kontrollera regelbundet samt när det är kliniskt indicerat:
Fasteglukos
Amylas och Lipas
Blodtryck och hjärtfrekvens

Regelbundna kontroller av EKG och elektrolytmätning hos patienter som har:

* En befintlig bradykardi
* En historia av eller predisposition för QTc-förlängning
* Anti-arytmika eller andra läkemedel som är kända att förlänga QT-intervallet
* Relevant, befintlig hjärtsjukdom och/eller elektrolytrubbningar

För fullständig information rörande provtagning/varningar- se produktresumé på www.fass.se 

Referens: fass.se

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.