Introduktion 

Novartis spelade in en föreläsning på 40 minuter om olika verkningsmekanismer och terapisvikt inom spondylatriter (SpA) med välrenommerade reumatologen Lars-Erik Kristensen (MD, PhD). Lars-Erik arbetar som Chief Scientific Officer vid Parker institutet i Köpenhamn och har tidigare arbetat som specialist inom reumatologi och internmedicin vid Skånes universitetssjukhus där han även disputerade 2008.
  
Föreläsningen innehåller insikter och inblick i data från danska patientregistret DANBIO, patientfall och genomgång av behandlingsmål. Lars-Erik delar också data på patienter behandlade med TNFi i första ledet, därefter med andra verkningsmekanismer och mycket mer. 

Föreläsningen modereras av Novartis medical advisor Thomas Mandl (MD, PhD, docent i reumatologi vid Lunds Universitet).

SE2102156228 (15 februari 2021)
lars-erik.jpglars-erik.jpg
Lars-Erik Kristensen
Chief Scientific Officer vid Parker institutet i Köpenhamn
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request