Introduktion 

Den 17 september 2020 arrangerade Novartis en föreläsning med Lennart Jacobsson och Giovanni Cagnotto, som var huvudprövare i PREVENT-studien. 

Föreläsningen fokuserade på icke-radiografisk axSpA och resultaten från PREVENT-studien, där man studerade effekt och säkerhet hos IL-17A hämmaren sekukinumab hos patienter med nr-axSpA. 

SE2010199988 (19 okt 2020)
video ikon
Lennart Jacobsson och Giovanni Cagnotto
Lennart Jacobsson är Professor reumatologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborg och Giovanni Cagnotto är huvudprövare i PREVENT-studien, Skåne Universitetssjukhus, Malmö
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request