Migraine Prevention
More than 3 years clinical experience with CGRP mAb

The meeting aims to continue to advance knowledge within migraine prevention and share clinical experiences. The agenda has been made in collaboration with headache specialists. Novartis invites neurologists and other specialists and nurses with interest in migraine.

Delta fysiskt i Stockholm, Göteborg eller Lund, eller digitalt via länk.

 
Antalet platser på respektive hotell är begränsat och plats erbjuds efter den ordning vi får in anmälan. 
Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande. Mötet är kostnadsfritt och Novartis står för lokal, förtäring och föreläsararvode.

Om du har frågor, vänligen kontakta:
Karin Bülow på 0708-89 32 20

Välkommen!
Novartis Nordic Migraine Team


Aimovig subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3).  Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.
Aimovig (erenumab) F, Rx, ATC-kod: N02CD01, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, www.novartis.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2021-12-15.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Documents: 
Inbjudan
Ladda ner inbjudan som pdf
PDF icon Ladda ner
Program 
15.30
Registrering med Kaffe/te och kaka
16.00
Välkommen
Novartis
16.05
Migränprevention – mer än 3 års klinisk erfarenhet med CGRP mAbs
Moderator/föreläsare: Anna Sundholm, Biträdande överläkare, PhD, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset
16.40 - 19.00
Streaming från Stockholm hålls på engelska. Se program i separat flik
19.00
Sammanfattning och frågor
19.15
Middag för deltagare på plats
15.30
Registrering med Kaffe/te och kaka
16.00
Välkommen
Novartis
16.05
Migränprevention – mer än 3 års klinisk erfarenhet med CGRP mAbs
Moderator/föreläsare: Zoltan Fekete, Överläkare Neurologi, Verksamhetschef GHP Neuro Center, Göteborg
16.40 - 19.00
Streaming från Stockholm hålls på engelska. Se program i separat flik
19.00
Sammanfattning och frågor
19.15
Middag för deltagare på plats
15.30
Registrering med Kaffe/te och kaka
16.00
Välkommen
Novartis
16.05
Migränprevention – mer än 3 års klinisk erfarenhet med CGRP mAbs
Moderator/föreläsare: Ulf Frejvall, Överläkare Neurologi
16.40 - 19.00
Streaming från Stockholm hålls på engelska. Se program i separat flik
19.00
Sammanfattning och frågor
19.15
Middag för deltagare på plats
16.40
Welcome to Nordic Streaming session, Novartis
Moderator: Anna Sundholm, MD, PhD, ME Neurology, Karolinska University Hospital
16.45
Long-term efficacy and safety of erenumab in migraine prevention - Results from a 5-year clinical trial
Messoud Ashina, Professor of Neurology, Department of Neurology, Danish Headache Center
17.15
Migraine patients in occupational health care – Finnish experience
Markku Nissilä, Neurologist, Director, Chief Physician Terveystalo biobank and clinical trials
17.45
PAUSE
18.00
Hormonal influences in migraine - Interactions of oestrogen, oxytocin and CGRP
Lars Edvinsson, Professor of Internal Medicine at Lund University, Professor in Clinical Pharmacology at Copenhagen University
18.30
Modulating (tuning) difficult-to-treat migraine with CGRP monoclonal antibodies – a personal view
Karl Bjørnar Alstadhaug, Consultant neurologist at Nordland Hospital and Professor at the Clinical Institute of Medicine, The Arctic University of Norway
19.00
Lokalt program
19.15
Middag för deltagare på plats
SE2202242395
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request