Snabbguide till webbinariet 

Mutationstestning hos patienter med hormonkänslig spridd bröstcancer

Del i Executive summary Tidsangivelse
Mutationstestning ger behandlingsvägledning 05.21
Vilka patienter bör testas? 06.47
Skillnad i diagnostik vid primär och spridd 11.20
När i sjukdomsförloppet bör testet göras? 12.40
För och nackdelar med cirkulerande tumör-DNA 19.48
Viktigt med kvalitativ mutationsanalys 25.38
Vad kan patienterna och hur pålästa är de? 31.18
Några avslutande ord ur ett kliniskt perspektiv? 35.15

Webbinarium om mutationstestning PDF→

 

Kunskap om PIK3CA-mutationsstatus kan ge behandlingsprediktivt värde PDF→

 
Referens:

Piqray SPC 2021-05-21
Betygsätt sidan
SE2110085315 (8. oktober 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request