Hur ser studiepopulationen i EXPAND ut jämfört med dom personerna med SPMS som finns i Svenska neuroregister? Titta på när en medicinsk representant går igenom hur data från Svenska neuroregister ser ut jämfört med populationen i EXPAND-studien under utbildningen En ny behandlingsera inom aktiv sekundär progressiv MS som hölls den 22 september 2020.Visa mer
SE2012100697 (10 dec 2020)
EXPAND studien är den största genomförda fas 3 studien på en representativa SPMS population. Titta på när Novartis medicinska representant går igenom studiedata för Mayzent, effekt, säkerhet och från ACTRIMS/ECTRIMS 2020 publicerad långtids data från utbildningen En ny behandlingsera inom aktiv sekundär progressiv MS som hölls den 22 september 2020.Visa mer
SE2012100697 (10 dec 2020)
Redan på ACTRIMS/ECTRIMS publicerades uppföljningsdata upp till och fem års data för siponimod. Titta på när en medicinsk representant ifrån Novartis går igenom långtidsdata under utbildningen En ny behandlingsera inom aktiv sekundär progressiv MS som hölls den 22 september 2020.Visa mer
SE2012100697 (10 dec 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers