• Aimovig® (erenumab)
    Den första monoklonala CGRP-antikroppen finns nu tillgängligt för svenska migränpatienter. Här kan du läsa om Aimovig, som är det första läkemedlet av sitt slag specifikt utvecklad för migränprofylax.
Aimovig är det första läkemedlet av sitt slag som utformats specifikt för att förebygga migrän.
Här finner du verktyg och hjälpmedel för patienter som ordineras Aimovig.
Här finner du en översikt över hur Aimovig® fungerar.
Video med instruktioner över hur Aimovig® tas.
Här samlar vi behandlingsriktlinjer samt information om studier om migrän, CGRP och erenumab.
Migrän är ett neurologiskt tillstånd som påverkar nervsystemet.
Anmäl dig och få uppdateringar inom neurologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material för dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
Aimovig (erenumab) (F), Rx, ATC-kod N02CD01, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.seKontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, www.novartis.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-02-20

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Aimovig subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän. 
SE2305105682 (10 maj 2023)