Novartis Sverige har glädjen att bjuda in dig till ett postermöte där svenska kongressdeltagares postrar kommer att presenteras och diskuteras under ledning av två erfarna experter med lång forskningsbakgrund.

Syftet med mötet är att lyfta och diskutera svenska postrar presenterade under ESC kongressen och ge författarna möjlighet att presentera sin forskning inför intresserade kollegor i Sverige, diskutera samt nätverka.

Bidragen som presenteras under mötet har blivit nominerade av representanter från Universitetssjukhuset i Linköping och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för sin kliniska relevans och höga vetenskapliga nivå.

Varmt välkommen!


MODERATORER
Joakim Alfredsson​ - ÖL och biträdande professor, Universitetssjukhuset, Linköping
Annica Ravn Fischer - ÖL och docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


DATUM: Fredag 30 augusti 2024
TID: 19.00 - 21.00 (Mingel från kl 18.30)
PLATS: Good Hotel London, Royal Victoria Dock, Western Gateway, London


ANMÄLAN
Anmäl dig här 

Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast den 23:e augusti 2024. Begränsat antal platser.
Mötet är kostnadsfritt. Novartis står för kostnaden av lokal, moderatorarvodering och mat men kan ej stå för resa eller övernattning.
Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande.


Varmt välkommen!

Helene Strid
Novartis Sverige AB
Vetenskaplig rådgivare
Mobil: +46 708 893159

Program 
18:30-19:00
Mingel med lättare förtäring
19:00-19.05
Mötet startar, Välkommen & intro
19.05-20.00
Posterpresentationer och diskussioner
20.00-20.10
Paus
20.10-20.55
Posterpresentationer och diskussioner
20.55-21.00
Summering och avslut
21.00
Middag
Good Hotel London, Royal Victoria Dock Western Gateway, London E16 1FA United Kingdom
Good Hotel London, Royal Victoria Dock Western Gateway, London E16 1FA United Kingdom
SE2405031364 (3 maj 2024)