Myeloproliferativa neoplasier (MPN) omfattar bland annat sjukdomarna myelofibros (MF), polycytemia vera (PV) och essentiell trombocytemi (ET). Under detta utbildningstillfälle kommer Erik Ahlstrand, Överläkare inom hematologi och ordförande i svenska MPN-gruppen, berätta mer om:

  • Bakgrund och definition - etiologi, patofysiologi och förekomst
  • Symtom 
  • Laboratoriefynd
  • Differentialdiagnoser
  • Utredning och provtagning - sjukdomsstadier och riskgrupper
  • Remitteringsförfarande
  • Sjukdomsförlopp

Anmäl dig här

Program 
12:10 - 12:15
Välkomnande och uppstart
Erik Ahlstrand
12:15 - 12:45
Föreläsning: Sjukdomslära inom myeloproliferativa neoplasier
Erik Ahlstrand
12:45 - 12:55
Frågestund
Alla
SE2108257675 (25. Augusti 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request