ADHD

Två tonåringar

ADHD är ett funktionshinder. Den första delen av behandlingen går därför ut på att hjälpa personer omkring personen att förstå detta. En god insikt i vad ADHD är och dess orsaker bidrar till att minska skuldkänslor och underlättar behandlingen. Den kunskapen är också viktig för till exempel skola, partner, arbetsgivare och andra som står personen nära.
 

Rådgivning, rutiner och...Visa mer

SE1905683289 (Maj 2019)
Två tonåringar

Diagnosen ADHD ställs efter en noggrann utredning av olika yrkesgrupper, främst läkare med specialkunskaper och psykologer. Framför allt bygger en korrekt diagnos på omgivningens beskrivningar av barnets symtom och utveckling. I en utredning ingår även en bedömning av barnets motorik och eventuellt andra kroppsliga problem. Psykologiska undersökningar där man bedömer utvecklingsnivå samt...Visa mer

SE1905683289 (Maj 2019)
Två tonåringar

Här samlar vi öppna tjänster som du kan använda i ditt möte med patienter, anhöriga och övriga som lever med eller nära ADHD.
 

ADHD24.se

Novartis webbplats ADHD24.se är en webbsida för patienter, anhöriga och övriga som vill veta mer hur det är att leva med ADHD och hur man kan få mer koll över symtomen.
 

...Visa mer

SE1905683289 (Maj 2019)
Ritalin® (metylfenidat)

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom ADHD för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar och annat intressant. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut upp till 6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta. Produktinformation kan förekomma.
 

...Visa mer

SE1905684053 (Maj 2019)
Två tonåringar

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905683289 (Maj 2019)
Två tonåringar

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom ADHD för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar och annat intressant. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut upp till 6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta. Produktinformation kan förekomma.
 

SE1905683289 (Maj 2019)
Två tonåringar

De primära symtomen vid ADHD består av uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet. Problemen hos förskolebarn med ADHD domineras oftast av deras överaktivitet. Barnen är ständigt i rörelse, de hoppar, springer och klättrar. Deras lek blir fort splittrad och samvaron med andra barn är ofta fylld av konflikter. Barnen har snabba humörsvängningar, och små frustrationer medför inte...Visa mer

SE1905683289 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers