ADHD

Arbetsprocesser har förändrats i olika branschen, hela världen över, under COVID-19 pandemin. Detta inkluderar användning av telemedicin bland läkare och sjukhus och utveckling av nya digitala alternativ för vårdpersonal och patienter, som har ökat sedan världen blev mer bekant med termer som nedstängning och social distansering i början av 2020. Erfarenheterna är blandade och det finns...Läs mer

SE2105036134 (3 maj 2021)

ADHD är ett funktionshinder. Den första delen av behandlingen går därför ut på att hjälpa personer omkring personen att förstå detta. En god insikt i vad ADHD är och dess orsaker bidrar till att minska skuldkänslor och underlättar behandlingen. Den kunskapen är också viktig för till exempel skola, partner, arbetsgivare och andra som står personen nära.

Rådgivning, rutiner och stöd viktigt...Läs mer
SE2008195546 (19 augusti 2020)

Diagnosen ADHD ställs efter en noggrann utredning av olika yrkesgrupper, främst läkare med specialkunskaper och psykologer. Framför allt bygger en korrekt diagnos på omgivningens beskrivningar av barnets symtom och utveckling. I en utredning ingår även en bedömning av barnets motorik och eventuellt andra kroppsliga problem. Psykologiska undersökningar där man bedömer utvecklingsnivå samt...Läs mer

SE2008195546 (19 augusti 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2008195546 (19 augusti 2020)

De primära symtomen vid ADHD består av uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet. Problemen hos förskolebarn med ADHD domineras oftast av deras överaktivitet. Barnen är ständigt i rörelse, de hoppar, springer och klättrar. Deras lek blir fort splittrad och samvaron med andra barn är ofta fylld av konflikter. Barnen har snabba humörsvängningar, och små frustrationer medför inte...Läs mer

SE2008195546 (19 augusti 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request