En ny behandlingsera inom aktiv sekundär progressiv MS. Mötena äger rum under förutsättning att Mayzent (siponimod) har fått marknadsföringstillstånd vid tidpunkt för mötena.

Novartis Sverige önskar dig välkommen till en utbildning kring sekundärprogressiv MS (SPMS) och nya behandlingsmöjligheter inom aktiv SPMS. Syftet med mötet är att få en ökad förståelse för aktiv SPMS och vilka behandlingsalternativ som finns. I anslutning till mötet finns möjlighet att ta del av produktinformationsmaterial om Mayzent. Novartis står för lokal, förtäring samt föreläsare.


Anmälan

Anmäl dig här. För frågor kontakta produktchef Oskar Wilson, Novartis, telefon 070-889 34 08


Moderatorer för respektive möte är enligt nedan:

Göteborg, Clarion Hotel Post, 19 mars, klockan 16:00 - 19:00 med efterföljande middag 
Prof Jan Lycke, Sahlgrenska Universitetsjukhuset

Stockholm, Elite Hotel Carolina Tower, 24 mars, klockan 16:00 - 19:00 med efterföljande middag 
Prof Fredrik Piehl, Centrum för Neurologi, SLSO / Karolinska Universitetssjukhuset

Malmö, Scandic Triangeln, 2 april, klockan 16:00 - 19:00 med efterföljande middag 
TBD


Referenser
  1. Kappos L, Cree B, Fox R, et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomized, phase 3 study. Lancet. Publicerad online mars 22, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30475-6.
Enligt avtalet om information och utbildning mellan Läkemedelsindustriföreningen och SKL har denna inbjudan till utbildning skickats till din huvudman. Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av Novartis AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information erhålls av IQVIA Solutions Sweden AB, e-mail: [email protected]
Program 
Lokal:
Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg
16:00-16:05
Inledning av mötet
Moderator & Amennai Beyeen, Medical Advisor Novartis Sverige AB
16:05-17:00
Skillnader mellan SPMS och skovis MS
17:00-17:50
EXPAND – en studie på en representativ grupp av SPMS-patienter
Amennai Beyeen, Medical Advisor Novartis Sverige AB
18:00-18:50
Vilken är typpatienten för siponimod – hur skiljer sig siponimod mot annan MS behandling
Paneldiskussion, interaktiv genom mentometerröstning
19:00 -
Middag
Lokal:
Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6, 171 64 Stockholm
16:00-16:05
Inledning av mötet
Moderator & Amennai Beyeen, Medical Advisor Novartis Sverige AB
16:05-17:00
Skillnader mellan SPMS och skovis MS
17:00-17:50
EXPAND – en studie på en representativ grupp av SPMS-patienter
Amennai Beyeen, Medical Advisor Novartis Sverige AB
18:00-18:50
Vilken är typpatienten för siponimod – hur skiljer sig siponimod mot annan MS behandling
Paneldiskussion, interaktiv genom mentometerröstning
19:00-
Middag
Lokal:
Scandic Triangeln, Triangeln 2, 211 43 Malmö
16:00-16:05
Inledning av mötet
Moderator & Amennai Beyeen, Medical Advisor Novartis Sverige AB
16:05-17:00
Skillnader mellan SPMS och skovis MS
17:00-17:50
EXPAND – en studie på en representativ grupp av SPMS-patienter
Amennai Beyeen, Medical Advisor Novartis Sverige AB
18:00-18:50
Vilken är typpatienten för siponimod – hur skiljer sig siponimod mot annan MS behandling
Paneldiskussion, interaktiv genom mentometerröstning
19:00-
Middag
SE1912781792
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers