Observera ändringar för planerade möten i Göteborg och Malmö

Pga den osäkra situation kring COVID-19 i höst, har vi beslutat att ställa in mötena i Göteborg den 15 sept och Malmö den 24 sept.
Mötet i Stockholm den 22 sept kommer även att sändas digitalt och vi hoppas att du som hade tänkt anmäla dig till något av det inställda mötens kan delta digitalt istället.

NOVARTIS SVERIGE välkomnar dig till en utbildning kring sekundärprogressiv MS (SPMS) och nya behandlingsmöjligheter inom aktiv SPMS.
Syftet med mötet är att få en ökad förståelse för aktiv SPMS och vilka behandlingsalternativ som finns. I anslutning till mötet finns möjlighet att ta del av produktinformationsmaterial om Mayzent (siponimod). Novartis står för lokal, förtäring samt föreläsare. Vi kommer att genomföra mötena utifrån den COVID-19 situation som råder under hösten. För den som önskar erbjuder vi möjlighet för digitalt deltagande under mötet i Stockholm.


Anmälan

Anmäl dig här. För frågor kontakta produktchef Oskar Wilson, Novartis, telefon 070-889 34 08


Moderatorer:

Stockholm, Elite Hotel Carolina Tower, 22 september, klockan 16:00 - 19:00 med efterföljande middag för deltagare på plats. Digitalt deltagande möjligt. Anmäl även digitalt deltagande.
Prof Fredrik Piehl, Centrum för Neurologi, SLSO / Karolinska Universitetssjukhuset


MAYZENT (siponimod) 0,25 mg och 2 mg, tablett, tillhör läkemedelsgrupp ATC-kod L04AA42, Rx, (F) Subventioneras endast för patienter som redan behandlas med Mayzent eller som redan behandlas med ett licensläkemedel som ersätts av Mayzent. Indikation: Mayzent är avsett för behandling av vuxna patienter med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom som visar sig genom skov eller bilddiagnostiska fynd på inflammatorisk aktivitet. Varning/försiktighet: Till patienter med vissa befintliga hjärtproblem rekommenderas EKG före behandling samt i slutet av observationsperioden. Vid behandlingsavbrott kan denna övervakning samt behöva göras om, för detaljerad information se produktresumé på www.fass.se. Kontrollera blodstatus och perifera lymfocyter innan och under behandling. Fullständig oftalmologisk undersökning ska göras tre-fyra månader efter behandlingsstart, p.g.a. risk för makulaödem. Leverfunktionstest ska göras innan behandlingsstart och följas upp under behandlingen. Patienter som inte har haft vattkoppor eller vaccinerats mot varicella-zoster (VZV), ska testas för antikroppar mot VZV innan behandling. Vid allvarliga infektioner ska uppskov med behandlingen övervägas. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod i minst 10 dagar efter avslutad behandling. MAYZENT rekommenderas inte till gravida, patienter med CYP2C9*3*3-genotyp, samt till patienter med kända hjärtproblem. Samtidig behandling med immunosuppressiva medel och antiarytmika klass IA eller III eller andra bradykardi-framkallande läkemedel ska undvikas. För fullständig förskrivarinformation och pris, se FASS.se. Produktresumé uppdaterad: MAYZENT 2020-04-02 
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
Referenser
1. Kappos L, Cree B, Fox R, et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomized, phase 3 study. Lancet. Publicerad online mars 22, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30475-6.
Program 
Lokal:
Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6, 171 64 Stockholm
16:00-16:05
Inledning av mötet
Moderator & Amennai Beyeen, Medical Advisor Novartis Sverige AB
16:05-17:00
Skillnader mellan SPMS och skovis MS
17:00-17:50
EXPAND – en studie på en representativ grupp av SPMS-patienter
Amennai Beyeen, Medical Advisor Novartis Sverige AB
18:00-18:50
Vilken är typpatienten för siponimod – hur skiljer sig siponimod mot annan MS behandling
Paneldiskussion, interaktiv genom mentometerröstning
19:00-
Middag - Endast för deltagare på plats.
SE2006100484
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers