När hjärta möter lunga | Medhub

Produktinformation Entresto® (sakubitril/valsartan) kommer att förekomma.

Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är läkare eller sjuksköterska och behandlar patienter med KOL och hjärtsvikt till ett terapiinriktat utbildningsseminarium. Denna utbildning är till för dig som arbetar inom lungmedicin, kardiologi, internmedicin, geriatrik eller allmänmedicin.

Syfte:
Att ge dig mer kunskap inom området och en möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Datum:
Torsdag 19 september.

Plats:
Elite hotell, Hamngatan 11, Eskilstuna.

Föreläsare:
Kristian Waern-Bugge, ÖL, specialist i internmedicin och kardiologi, Medicinkliniken Nyköping
Per Rönmark, Specialist i allmänmedicin, Stadsfjärdens VC Nyköping
Ina Wennerberg Eriksson, Hjärtsviktssköterska, astma-KOLsköterska, Stadsfjärdens VC Nyköping


Anmälan:
Anmälan sker till Lena Hjelm. Vänligen meddela om du önskar mingeltallrik samt om du behöver specialkost. Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast måndagen den 10 september 2019. Mötet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.


Vid frågor angående mötet får du gärna kontakta Lena Hjelm. Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande. I samband på mötet bjuder Novarits på lättare måltid.

Varmt välkommen!
Novartis Sverige AB

Lena Hjelm
National Territory Manager Cardio & Metabolic
Telefon: 0704 66 90 53

Documents: 
Inbjudan När hjärta möter lunga:
PDF icon Ladda ner
Program 
17:00
Registrering med mingeltallrik och dryck
17:30
Välkomna: Introduktion av programmet och föreläsarna. Produktinformation om Entresto® (sakubitril/valsartan)
Lena Hjelm
17:50
Hjärtsvikt, var står vi idag? Dyspné ur ett kardiologiskt perspektiv - typfall
Kristian Waern-Bugge och Ina Wennerberg Eriksson
18:35
Bensträckare, kaffe och kaka
18:50
Dyspné ur ett lungmedicinskt perspektiv - typfall. Vad krävs för god följsamhet vid KOL- behandling?
Per Rönmark och Ina Wennerberg Eriksson
19:35
Frågor, diskussion kring typfall av patienter
20:00
Summering, utvärdering och avslut
Hamngatan 11, 632 20 Eskilstuna
Elite Hotell, Hamngatan 11, 632 20 Eskilstuna
SE1905684180
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers