När hjärtat sviker | Medhub

I anslutning till mötet finns möjlighet att ta del av produktinformation i monter.
Mötet är kostnadsfritt. Novartis står för kostnaden för föreläsare, lokal och enklare förtäring. Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande.

Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är sjuksköterska och träffar patienter med hjärtsvikt i Uppsala/Örebro-regionen till ett terapiinriktat sjuksköterskenätverk i form av ett utbildningsseminarium.

Det kommer att vara en interaktiv dag med både diskussioner och föreläsningar. Målsättningen är att ni efter dagens slut har god nytta av de tankar, samtal och erfarenheter ni delat med era kollegor.

Syfte:
Ge dig kunskap och en möjlighet till erfarenhetsutbyte

Datum:
Torsdagen den 14 november

Plats:
Conventum, Olof Palmes torg 1, Örebro

Föreläsare:
Leif Köldal, Leg.sjuksköterska, LK Medical AB
Maria Liljeroos, leg. sjuksköterska och medicine dr. Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna


Anmälan:
Anmälan sker till Lena Hjelm. Vänligen meddela om du behöver specialkost. Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast 7 november 2019. önska


Varmt välkommen!
Novartis Sverige AB

Lena Hjelm
National Territory Manager
0704-669 053

Claes Carnbring
Territory Manager
0708-893 444

Marie Yljens
Territory Manager
0703-550 815Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast 7 november 2019.

Program 
09.00
Registrering med kaffe och smörgås
09.30
Välkomna
09.40
• EKG resp EKO-tolkning • Farmakologi hjärtsviktsmediciner • Pacemaker, CRT, ICD
Leif Köldal
10.40
Bensträckare
10.50
forts. • EKG resp EKO-tolkning • Farmakologi hjärtsviktsmediciner • Pacemaker, CRT, ICD
Leif Köldal
12.00
Lunch
13.00
Nationell kunskapsstyrning – hjärtsvikt: Vad innebär det?
Maria Liljeroos
14.00
Kaffepaus
14.20
Det goda patientsamtalet
Maria Liljeroos
14.50
Summering av dagen
15.00
Avslutning
Olof Palmes torg 1, 70222 Örebro
Conventum, Olof Palmes torg 1, 70222 Örebro
SE1909729141
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers