Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är sjuksköterska och träffar patienter med hjärtsvikt i Region Kalmar, Region Blekinge,
Region Kronoberg samt Region Halland till ett terapiinriktat sjuksköterskenätverk i form av ett utbildningsseminarium.

Det kommer att vara en interaktiv dag med både diskussioner och föreläsningar. Målsättningen är att ni efter dagens slut har god nytta
av de tankar, samtal och erfarenheter ni delat med era kollegor.

 

FÖRELÄSARE
Leif Köldal - Leg.Sjuksköterska, LK Medical Education AB

SYFTE
Att ge kunskap om hjärtsvikt.

 


ANMÄLAN

Anmäl dig till Vibeke Öhrström telefonnummer 0708-893 429

Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast tisdagen den 27 oktober 2020.

Begränsat antal platser! Mötet är kostnadsfritt. Novartis står för föreläsararvode, lokalkostnader och förtäring.
Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande.
Produktinformation om ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) kommer att delas ut i form av broschyrer.
 

Genom att anmäla dig till mötet accepterar du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår integritetsskyddspolicy. 


 

Välkommen!
Med vänlig hälsning

Vibeke Öhrström
Novartis Sverige AB
Territory Manager
0708-893 429
 


Enligt avtalet om information och utbildning mellan Läkemedelsindustriföreningen och SKL har denna inbjudan
till utbildning skickats till din huvudman samt berörd läkemedelskommitté. Försändelsen är utsänd med stöd
av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av Novartis Sverige AB, som är anslutet till
Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information om adressuppgifter och registrering erhålls via
www.hsar.se eller av IQVIA, 08-555 214 20.

 

Program 
09.30-10.00
Samling med fika
10.00-12.00
Våra vänner och fiender - RAAS, SNS och NP
RAAS: Renin-Angiotensin-Aldosteron-systemet
SNS: Sympatiska nervsystemet
NP: Natriuretiska peptider
12.00-12.45
Lunch
12.45-14.00
Från symtom till diagnos
14.00-14.15
Fikapaus
14.15-15.00
CRT-P och CRT-D
World Trade Center, Södra Järnvägsgatan 4, 352 29 Växjö
World Trade Center, Södra Järnvägsgatan 4, 352 29 Växjö
SE2006151421
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers